آدرس: ایران - تهران - شهرک صنعتی عباس آباد
تلفن: ۳ - ۲۲ ۹۳ ۴۲ ۳۶ (۰۲۱)
فکس: ۲۴ ۹۳ ۴۲ ۳۶ (۰۲۱)
ایمیل : info@khoshkmana.ir