مهمتريـن مزيـت اين محصــولات عبارت است از:
• بدون افزودنى و مواد نگهدارنده
• بدون قند اضافى
• بدون چربى
• كم كالرى
• حفــظ نزديــك به تمــام ويتامينهــا و ارزش غذايى ميوه تازه
• مدت زمان نگهــدارى طولانى به علت رطوبت كم باقيمانده
• سبك، ترد و خوشمزه
خشك مانا با افتخار اسنكهاى سالم خود را با نام تجـــارى ميويتـا عرضه مى كند. اين محصولات از با كيفيت ترين ميوه ها و با اســتفاده از فناورى پيشرفته خشك كردن انجمادى توليد مى شوند.

محصولات ميويتـا مى توانند بـه روشهاى مختلف استفاده شوند:
• خارج از بسته به عنوان يك اسنك سالم، خوشمزه و كم كالرى
• به همراه سرآل صبحانه
• به همراه ماست
• به عنوان يك افزودنى طبيعى براى شيرينى پزى
توت فرنگی خشک شده با فناوری انجمادی
توت فرنگی و موز خشک شده با فناوری انجمادی
انبه خشک شده با فناوری انجمادی
موز خشک شده با فناوری انجمادی
هلو خشک شده با فناوری انجمادی
زردالو خشک شده با فناوری انجمادی
سیب خشک شده با فناوری انجمادی
سیب دارچین خشک شده با فناوری انجمادی