خشــك مانا محصــولات متنوعی را برای مشــتريان صنعتی خــود توليد می كنــد، از جمله:
توت فرنگی خشک شده با فناوری انجمادی
سیب خشک شده با فناوری انجمادی
سیب دارچین خشک شده با فناوری انجمادی
هلو خشک شده با فناوری انجمادی
زردالو خشک شده با فناوری انجمادی
انبه خشک شده با فناوری انجمادی
نارگیل خشک شده با فناوری انجمادی
موز خشک شده با فناوری انجمادی
خرما خشک شده با فناوری انجمادی
نخود فرنگی خشک شده با فناوری انجمادی
ذرت خشک شده با فناوری انجمادی
قارچ خشک شده با فناوری انجمادی
گوجه فرنگی خشک شده با فناوری انجمادی
بروکلی خشک شده با فناوری انجمادی
کرفس خشک شده با فناوری انجمادی
فلفل دلمه خشک شده با فناوری انجمادی
کدو حلوایی خشک شده با فناوری انجمادی
لوبیا سبز خشک شده با فناوری انجمادی
تره فرنگی خشک شده با فناوری انجمادی
پیازچه خشک شده با فناوری انجمادی
هویج خشک شده با فناوری انجمادی
بادمجان خشک شده با فناوری انجمادی
کدو سبز خشک شده با فناوری انجمادی
چغندر خشک شده با فناوری انجمادی